Politica de confidentialitate – GDPR

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul General privind Protecţia Datelor (GDPR)

 

Pentru noi, protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal are o foarte mare importanță.

De aceea, ne angajăm să acordăm o atenție sporită modului în care vă prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal (în continuare „date”), cu ocazia stabilirii unui raport, a încheierii unui contract, sau a transmiterii diverselor informări, toate acestea în legătură cu proiectul imobiliar pe care îl dezvoltăm în cadrul complexului rezidențial DIMRI Residence.

Această politică de prelucrare a datelor este concepută pentru a vă oferi informaţii complete cu privire la modul de prelucrare a datelor de către compania noastră şi drepturile şi cererile dumneavoastră în conformitate cu legislaţia privind protecţia datelor.

 

 1. Cine suntem „NOI” și cum ne puteți contacta ?

DIMRI CONSTRUCTION & DEVELOPMENT SRL, cu sediul în București, Strada Prelungirea Ghencea, nr. 350-356, corp C1, parter, Sector 6.

Tel: +40 753 999 999,

Email: contact@dimri.ro

 

 1. Ce date sunt prelucrate şi din ce surse provin aceste date?

Prelucrăm datele primite de la dumneavoastră în cursul iniţierii şi / sau stabilirii unui raport contractual. De asemenea, prelucrăm datele primite cu ocazia abonării la platforma cu noutățile oferite în cadrul complexului rezidențial.

 

 1. În ce scop sunt prelucrate datele?
Achiziționarea unui imobil în cadrul complexului DIMRI Residence Prelucrăm datele în vederea încheierii unui contract de vânzare-cumpărare a unuia sau mai multor imobile în cadrul DIMRI Residence
Contactarea  clientului Prelucrăm datele de contact în vederea menținerii contactului cu clienții noștri (existenți sau potențiali)
Transmiterea de informări Prelucrăm datele în scopul transmiterii de informări comerciale, promoții și diverse evenimente de promovare a produselor și serviciilor noastre.
Optimizarea serviciilor oferite Prelucrăm datele pentru eficientizarea site-ului și creșterea performanței serviciilor noastre.
Soluționarea cererilor Prelucrăm datele pentru a procesa diversele cereri, întrebări, lămuriri vis-a-vis de proiectul DIMRI Residence
Derularea de concursuri și campanii promoționale Prelucrăm datele în vederea identificării și premierii câștigătorilor la concursurile organizate de către noi.

 

 1. Care este temeiul în baza căruia prelucrăm datele?
 2. a) Consimțământul

Accesarea butonului de „Subscribe” de pe site, după introducerea adresei dumneavoastră de mail, echivalează cu acordarea neechivocă și expresă a acordului dumneavoastră pentru a primi diverse comunicări și informări comerciale cu privire la produsele și serviciile pe care le oferim.

Datele prelucrate pe baza consimțământului, vor fi prelucrate până la momentul solicitării de retragere a acestuia, fapt care se realizează prin apăsarea butonului de „unsubscribe” ce însoțește fiecare informare comercială, sau prin transmiterea unui mail în acest sens la adresa office@dimri.ro.

 

 1. b) Încheierea unui contract

În cadrul procesării comenzii, a contactării clientului și, după caz, a semnării contractului de rezervare, noi prelucrăm datele pentru încheierea și executarea contractului de vânzare-cumparare.

Datele sunt stocate pentru o perioadă de 6 ani de la încheierea contractului, după care vor fi șterse, sau transformate în date anonime.

În cazul în care nu se mai ajunge la încheierea unui contract, datele dumneavoastră (i.e. solicitările venite pe mail, rezervarea imobilului) vor fi păstrate pentru o durată de __ luni.

 1. c) obligație legală

Dacă alegem să organizăm diverse concursuri și / sau campanii promoționale prin care desemnăm câștigători din rândul clienților sau potențialilor noștri clienți, vom prelucra datele cu caracter personal în vederea conformării cu prevederile legale in materie de acordare și înmânare a premiilor.

 1. d) interesul legitim al Dimri Residence

Pentru realizarea interesului nostru legitim, ne folosim de datele dumneavoastră, pe de o parte pentru optimizarea serviciilor oferite, iar pe de altă parte pentru promovarea proiectelor pe care le dezvoltăm.

 

 1. Aveți obligația de a furniza date?

Prelucrarea datelor poate fi necesară pentru încheierea şi executarea contractului dumneavoastră cu noi. Nu aveți obligația de a ne furniza datele dumneavoastră personale. Însă dacă nu furnizaţi aceste date, vom fi nevoiți, de regulă, să refuzăm să încheiem contractul.

Cu toate acestea, nu sunteți obligat să vă dați consimțământul la prelucrarea datelor care nu sunt relevante pentru executarea contractului sau nu sunt obligatorii prin lege.

 

 1. Cine primește datele?

Datele cu caracter personal nu vor fi publicate în orice alt context decât cele menționate mai sus.

Datele vor fi transmise către terți în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor noastre contractuale și legale (e.g. notar public, administrația financiară, furnizorii de servicii publice etc.)

 

Dacă autorizăm o persoană împuternicită, vom rămâne responsabili pentru protejarea datelor dumneavoastră.

 

Toate persoanele juridice cu care contractăm au obligaţia contractuală să vă păstreze datele confidențiale și să prelucreze aceste date în scopul efectuării serviciilor. Acestea vor primi doar datele dumneavoastră în cazul în care aceste date sunt necesare pentru a presta serviciile respective. Cu titlu de exemplu amintim:

 • Furnizori de servicii IT
 • Furnizorii serviciilor de curierat

În plus, Noi putem fi obligați să divulgăm datele dumneavoastră în cazul în care acest lucru este necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor cereri formulate în fața autorităților sau instituților publice.

 

 1. Care sunt drepturile pe care le aveti în raport de prelucrarea datelor cu caracter personal ?

Aveţi dreptul de informare, dreptul de rectificare, ștergere sau restricţie a prelucrării datelor stocate, dreptul de a vă opune prelucrării datelor, dreptul de portabilitate a datelor şi dreptul de a depune o plângere legală în conformitate cu prevederile legii privind protecţia datelor, în orice moment.

 

Dreptul de informare:

Aveţi dreptul să obţineți informaţii de la noi cu privire la faptul dacă şi în ce măsură prelucrăm datele dumneavoastră.

 

Dreptul de rectificare:

În cazul în care prelucrăm date care sunt incomplete sau incorecte, aveți dreptul de a obține rectificarea sau completarea acestor date de la noi în orice moment.

 

Dreptul de ştergere:

Aveţi dreptul să obţineți de la noi ştergerea datelor în cazul în care am prelucrat ilegal aceste date sau în cazul în care prelucrarea acestor date constituie o încălcare disproporționată a intereselor dumneavoastră legitime. Vă rugăm să reţineţi că ştergerea imediată poate fi interzisă din anumite motive, de ex. dispoziții legale privind reținerea datelor.

 

Dreptul la limitarea prelucrării:

Aveţi dreptul de a obţine limitarea prelucrării datelor dumneavoastră în cazul în care:

 • contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm acuratețea datelor,
 • prelucrarea este ilegală, şi totuşi vă opuneți ştergerii datelor şi solicitați, în schimb, limitarea utilizării lor,
 • nu mai avem nevoie de date în scopul destinat, dar aveţi nevoie de aceste date pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor cereri legale, sau
 • v-ați opus prelucrării datelor.

 

Dreptul de portabilitate a datelor:

Aveţi dreptul de a primi datele, pe care ni le-aţi furnizat, într-un format structurat, frecvent utilizat şi care se poate citi electronic şi aveți dreptul de a transmite aceste date altei părţi responsabile fără impedimente din partea noastră, cu condiţia ca

 • să prelucrăm aceste date în baza unei declarații revocabile privind consimțământul furnizat de dumneavoastră sau de a executa un contract încheiat între noi, şi
 • prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

Dacă este fezabil din punct de vedere tehnic, aveți dreptul ca datele dumneavoastră să fie transmise direct de către noi unui alt operator.

 

Dreptul de a obiecta:

În cazul în care prelucrăm datele pe baza intereselor legitime, aveţi dreptul de a obiecta la această prelucrare, din motive legate de situaţia dumneavoastră specială, în orice moment. Nu vom mai prelucra datele decât atunci când putem demonstra motive convingătoare și legitime pentru prelucrare care vă depășesc interesele, drepturile și libertățile sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea cererilor legale. Aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scop de marketing direct în orice moment, fără precizarea unui motiv.

 

Dreptul la reclamaţie:

Dacă sunteți de părere că vă prelucrăm datele prin nerespectarea reglementărilor în vigoare, ne puteți specifica acest lucru pe mail la adresa office@dimri.ro.

Vă rugăm să aveți în vedere că, în caz de dubii, putem avea nevoie de informaţii suplimentare pentru a confirma identitatea dumneavoastră. Acest aspect serveşte la protejarea drepturilor şi a confidenţialității datelor.

 

Totodată, aveţi dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, 010336 Bucuresti, Tel. 0318.059.211, Email: anspdcp@dataprotection.ro

 

 1. Utilizarea partajării în rețele sociale

Nu folosim plugin-uri pentru serviciile respective de socializare pentru funcționalități de partajare în rețele sociale. În schimb, ne-am stabilit doar un link cu text sau grafică. Acestea nu transmit date, cum ar fi adresa IP, browser-ul folosit, rezoluţia, site-urile web vizualizate, data şi ora, serviciilor de socializare respective.

Aceste link-uri arată ceva de genul acesta https://www.instagram.com/dimriresidence/

Dacă faceţi clic pe un link de partajare în rețele sociale în timp ce sunteți conectat la contul respectiv de socializare, aveţi posibilitatea să partajaţi conţinutul paginilor noastre pe profilul dumneavoastră. Acest lucru le permite serviciilor de socializare să asocieze vizita dumneavoastră cu paginile noastre la contul de utilizator. Vă rugăm să reţineţi că, în calitate de furnizor de pagini, nu suntem informaţi nici de conţinutul datelor transmise și nici de utilizarea lor de către nici una din platformele indicate.

 

 

Politica de cookies

 

Site-ul nostru foloseşte aşa-numitele “cookie-uri”. Acestea sunt fişiere text de dimensiuni mici care sunt stocate pe dispozitivul dumneavoastră cu ajutorul browser-ului. Folosim cookie-uri pentru a face serviciile noastre mai uşor de utilizat. Unele cookie-uri rămân stocate pe dispozitiv chiar şi după părăsirea site-ului nostru, până când le ştergeţi. Acestea ne permit să recunoaștem browser-ul la următoarea vizită.

Dacă nu sunteţi de acord cu acest lucru, puteţi configura browser-ul pentru a vă informa ori de câte ori cookie-urile sunt setate şi puteți decide asupra acestora numai de la caz la caz. Setările necesare diferă în funcție de browser şi dispozitiv, și de obicei, pot fi găsite în secțiunea ‘Suport’ a dispozitivului sau a browser-ului.

Dezactivarea cookie-urilor poate limita funcționalitatea site-ului nostru. Acest site folosește următoarele cookie-uri:

Tip cookie Denumire cookie Care este scopul acestui cookie ? Cat timp este activ acest cookie?
Cookie strict necesare
Cookie de performanta
Cookie privind functionalitatea
Cookie de directionare
Cookie de publicitate

Cookie-uri de performanță / analitice.

Unele dintre cookie-urile de pe acest site colectează informații despre modul în care vizitatorii utilizează site-ul, precum paginile vizitate mai des, mesajele de eroare care apar la pagini web etc. Aceste cookie-uri nu colectează informații care identifică vizitatorii. Toate informațiile despre aceste cookie-uri sunt colectate și rămân confidențiale. Acestea sunt folosite doar pentru a îmbunătăți modul in care funcționează site-ul nostru.

Cookie-uri de sesiune

Acestea sunt cookie-uri temporare care sunt stocate în fișierul cookie al browserului tău până când sesiunea browser se încheie. Aceste cookie-uri sunt obligatorii pentru că anumite aplicații sau funcții de pe acest site să funcționeze corect.

Cookie-uri persistente

Putem folosi cookie-uri persistente pentru a oferi o experiență mai bună utilizatorului (de ex. furnizarea unei navigări optimizate). Aceste cookie-uri rămân în fișierul cookie al browserului pentru o perioadă mai lungă. Perioada de timp variază in functie de alegerile pe care le vei face cu privire la setările browser-ului de internet. Cookie-urile persistente permit ca informația să fie transmisă către un server web de fiecare dată când un utilizator accesează acel site. Cookie-urile persistente sunt de asemenea cunoscute drept cookie-uri de urmărire.

Instrumentele de urmărire şi utilizarea Google Analytics

Instrumentele de analiză sunt folosite pe site-ul nostru pentru a colecta informaţii generale privind modelele de utilizare ale vizitatorilor. Acestea cuprind, de exemplu, paginile vizualizate, timpul de vizualizare, paginile de legătură și informațiile generale despre sistemul dumneavoastră informativ, cum ar fi sistemul de operare, rezoluţia ecranului, browser-ul folosit, etc. Toate datele colectate sunt stocate în mod anonim şi nu pot fi atribuite dumneavoastră personal. Dacă nu sunteţi de acord cu această detectare anonimizată a modelelor de utilizare, puteţi preveni acest lucru prin dezactivarea cookie-urilor din browser-ul dumneavoastră.

Această pagină de Internet foloseşte și Google Analytics, un serviciu de analiză prin Internet furnizat de Google. Google Analytics foloseşte cookie-uri care permit analiza utilizării site-ului de către dumneavoastră.

Informaţiile generate de cookie-uri cu privire la utilizarea acestui site (inclusiv adresa dumneavoastră IP) vor fi transmise către un server  Google din SUA şi stocate acolo. Google va folosi aceste informaţii pentru a evalua utilizarea site-ului, pentru a elabora rapoarte privind activitățile site-ului şi a oferi alte servicii legate de utilizarea site-ului și a internetului. Google poate, de asemenea, transmite aceste informaţii către terţe părţi în măsura în care acest lucru este impus de lege sau în măsura în care terţe părţi prelucrează aceste date în numele Google. Puteţi împiedica instalarea cookie-urilor prin modificarea setărilor corespunzătoare în software-ul browser-ului dumneavoastră; cu toate acestea vă rugăm să fiţi conştienţi de faptul că, în acest caz, nu este posibil să utilizați pe deplin toate funcțiile pe care le oferă site-ul nostru. Utilizând acest site, consimţiţi la prelucrarea datelor colectate despre dumneavoastră de către Google în modul şi în scopurile menţionate mai sus.

Prin prezenta vă informăm că acest site foloseşte Google Analytics exclusiv în combinaţie cu un add-on de dezactivare “_anonymizeIp()”. Adresa dumneavoastră de IP nu va fi stocată complet. Identificarea adresei de IP a utilizatorului site-ului de către Google Analytics este, prin urmare, exclusă.

Vă puteți opune acestui lucru prin instalarea add-on al browserului pentru dezactivarea Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Acesta informează Google Analytics că nicio informaţie cu privire la utilizarea site-ului nu poate fi transmisă către Google Analytics. Nu vom folosi instrumente de urmărire pentru a colecta datele personale despre dumneavoastră fără permisiunea expresă și nu vom transmite orice astfel de date furnizorilor terţi şi platformelor de marketing.

Cum puteți opri cookie-urile?

Browser-ul poate fi setat pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau să fie acceptate de la un site anume. Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în “opțiuni” sau în meniul de “preferințe” al browserului. Dacă nu regăsești aceste setări, accesează secțiunea de “help” a browserului.

Mai jos sunt redate link-uri pentru gestionarea cookie-urilor în cazul utilizării urmatoarelor browsere: Internet Explorer, Mozilla, Chrome, Safari si Opera:

Cookie settings in Internet Explorer http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Cookie settings in Mozilla https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Cookie settings in Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Cookie settings in Safari https://support.apple.com/kb/ph17191?locale=en_US

Cookie settings in Opera http://www.opera.com/help/tutorials/